Nhà phố

  • 1453
  • 09/11/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH 577
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 57,8 m2 và 59,5 m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH H520
Địa chỉ: Hẻm 520, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 50m2 - 86m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D2
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: ( Đang cập nhật )
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D19
Địa chỉ: Đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 100m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 17 – Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: Đường số 17, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 95m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá ~ 5 000 000 000 VNĐ
Hẻm 766
Địa chỉ: Hẻm 766, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 65m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 740
Địa chỉ: Hẻm 740, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 60m2 - 75m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 647
Địa chỉ: Hẻm 647, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 54m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường số 9 – Cẩm Vân
Địa chỉ: Đường số 9, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 8 – Thành Trí
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 52m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D8
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 102m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D36
Địa chỉ: Hẻm 36, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D12
Địa chỉ: Đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 8 – Thanh Tòng
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 65m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 6 – Chị Hoa
Địa chỉ: Đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 64m2 - 81m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
12