Nhà phố : Đã triển khai

  • 1452
  • 09/11/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH 577
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 57,8 m2 và 59,5 m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá ~ 5 000 000 000 VNĐ
Hẻm 766
Địa chỉ: Hẻm 766, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 65m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 740
Địa chỉ: Hẻm 740, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 60m2 - 75m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 647
Địa chỉ: Hẻm 647, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 54m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường số 9 – Cẩm Vân
Địa chỉ: Đường số 9, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 8 – Thành Trí
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 52m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 8 – Thanh Tòng
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 65m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 6 – Chị Hoa
Địa chỉ: Đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 64m2 - 81m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
12