Nhà phố : Đang triển khai

  • 1454
  • 09/11/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH H520
Địa chỉ: Hẻm 520, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 50m2 - 86m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D2
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: ( Đang cập nhật )
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D19
Địa chỉ: Đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 100m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 17 – Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: Đường số 17, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 95m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D8
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 102m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D36
Địa chỉ: Hẻm 36, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D12
Địa chỉ: Đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
12