Dự án

  • 2
  • 25/08/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh H647
Địa chỉ:  Hẻm 647, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 54m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh D9
Địa chỉ:  Đường số 9, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh D8
Địa chỉ:  Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 102m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh D36
Địa chỉ:  Hẻm 36, đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền VP Chính phủ F129
Địa chỉ:  Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 4.5 x 18m = 81m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền VP chính phủ F67
Địa chỉ:  Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 4.5 x 18m = 81m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền đường 21 – Quốc lộ 13 cũ
Địa chỉ:  Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 5 x 19.82m = 99.1m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh Đ8 – Thanh Tòng
Địa chỉ:  Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 65m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh Đ6
Địa chỉ:  Đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 64m2 - 81m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng