Dự án

  • 2
  • 25/08/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH H66 – HIỆP BÌNH
Địa chỉ:  Hẻm 66 - Hiệp Bình - Hiệp Bình Phước - Thủ Đức - TP.HCM
Diện tích: 63m2 - 77,7m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án:
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D37 – HIỆP BÌNH
Địa chỉ:  Đường37 - Hiệp Bình - Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức - TP.HCM
Diện tích: 76m2 - 78 m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án:
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN NHÀ HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI
Địa chỉ:  Hiệp Bình Phước - Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh
Diện tích: 50m2 - 64 m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án:
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
ĐẤT VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ F1
Địa chỉ:  Hẻm 389, Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 4,5 X 18 ( 81m2)
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH 577
Địa chỉ:  Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 57,8 m2 và 59,5 m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH H520
Địa chỉ:  Hẻm 520, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 50m2 - 86m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D2
Địa chỉ:  Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: ( Đang cập nhật )
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
DỰ ÁN VĂN MINH D19
Địa chỉ:  Đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 100m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đường 17 – Phạm Văn Đồng
Địa chỉ:  Đường số 17, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 95m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá ~ 5 000 000 000 VNĐ
Hẻm 766
Địa chỉ:  Hẻm 766, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 65m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 740
Địa chỉ:  Hẻm 740, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 60m2 - 75m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Hẻm 647
Địa chỉ:  Hẻm 647, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 54m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố
12