DỰ ÁN 520 HỒNG ĐÀO
DỰ ÁN 520 HỒNG ĐÀO
Nhà phố

DỰ ÁN 520 HỒNG ĐÀO

[ DỰ ÁN Đã triển khai ]
  • 2000
    Quy mô
  • 33
    Sản phẩm
  • N/A
    Tiện ích

H520, Quốc  lộ 13, Hiệp  Bình Phước, Thủ  Đức, Tp. Hồ  Chí  Minh. Hoàn  thành  năm  2018

Vị trí dự án

Mặt bằng dự án

Tiện ích dự án

Tiến độ thanh toán

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*): bắt buộc

bidv
abc
vpb
mb
tcb
vtb
vcb
tpb
Gọi điện thoại
Gọi điện thoại