Dự án 606 quốc lộ 13

[ DỰ ÁN Đã triển khai ]
  • N/A
    Quy mô
  • N/A
    Sản phẩm
  • N/A
    Tiện ích

H606 quốc  lộ  13, Hiệp  Bình  Phước, Thủ  Đức, Tp, Hồ  Chí  Minh. Đã  hoàn  thành  năm  2020.

Vị trí dự án

Mặt bằng dự án

Tiện ích dự án

Tiến độ thanh toán

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*): bắt buộc

bidv
abc
vpb
mb
tcb
vtb
vcb
tpb
Gọi điện thoại
Gọi điện thoại