DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC
Nhà phố

DỰ ÁN NGAY QUỐC LỘ 13, PHẠM VĂN ĐỒNGG, TP. THỦ ĐỨC

[ DỰ ÁN Đã triển khai ]
  • 400
    Quy mô
  • 4
    Sản phẩm
  • 20
    Tiện ích

Đường  19, Phạm  Văn  Đồng, Thủ  Đức, Tp. Hồ  Chí  Minh. Đã  hoàn  thành  năm  2019

Vị trí dự án

Mặt bằng dự án

Tiện ích dự án

Tiến độ thanh toán

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*): bắt buộc

bidv
abc
vpb
mb
tcb
vtb
vcb
tpb
Gọi điện thoại
Gọi điện thoại