NHÀ HỒ VĂN TƯ TRƯỜNG THỌ THỦ ĐỨC
Nhà phố

NHÀ HỒ VĂN TƯ TRƯỜNG THỌ THỦ ĐỨC

[ DỰ ÁN Đã triển khai ]
  • 650
    Quy mô
  • 11
    Sản phẩm
  • N/A
    Tiện ích

H94 Hồ  Văn  Tư, Trường  Thọ, Thủ  Đức, Tp.HCM. Đã  bán  hết năm 2020

Vị trí dự án

Mặt bằng dự án

Tiện ích dự án

Tiến độ thanh toán

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

(*): bắt buộc

bidv
abc
vpb
mb
tcb
vtb
vcb
tpb
Gọi điện thoại
Gọi điện thoại