Trình tự, thủ tục tách thửa đất

  • 2824
  • 05/01/2019
  • Post by admin
Câu hỏi:
Tôi có thửa đất 230m2 trong đó thổ cư 200m2. Đã có nhà cấp 4 với diện tích 42m2 trên đó. Nay vợ chồng tôi ly hôn, chúng tôi tự thỏa thuận tách ra 2 lô đất. Bên có nhà 130m2 (thổ cư 110m2) ngang 11m. Bên không có nhà 100m2, (thổ cư 90m2), bề ngang 5,6m. Chúng tôi muốn tách thửa đất ra như vậy có được không và Thủ tục tách thửa như thế nào? Xin cảm ơn.
thủ tục tách thửa nhà đất

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An trả lời bạn như sau:

Thứ nhất, về điều kiện để được tách thửa do bạn không cung cấp thông tin về địa chi thửa đất nên chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ vào tình hình quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phát triển và quỹ đất của từng địa phương thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ có quy định cụ thể về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đói với từng loại đất cho phù hợp. Như vậy để xem xét về điều kiện tách thửa thì chủ sử dụng đất phải tìm hiểu quyết định của ủy ban nhân tỉnh nơi có đất về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thổ cư trên địa bàn tỉnh. 

Thứ hai: Về hồ sơ tách thửa

Hồ sơ xin tách thửa được quy định trong Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

11. Hồ sơ nộp khi thực hiện Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất: 

a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK; 

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Theo đó trong trường hợp này thì bạn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm: Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu và bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

Nơi nộp hồ sơ: Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Về trình tự, căn cứ theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 tại Điều 75 thủ tục thực hiện tách thửa được thực hiện như sau:

 Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Thời gian giải quyết: Nghị Định 01/2017/NĐ-CP về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

40. Sửa đổi Điều 61 như sau:

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 15 ngày;

[simple-social-share]