Đất nền

  • 6353
  • 15/12/2017
  • Post by admin
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất văn phòng chính phủ F1
Địa chỉ: Hẻm 389, Quốc lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 4,5 X 18 ( 81m2)
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền VP Chính phủ F129
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 4.5 x 18m = 81m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền VP chính phủ F67
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 4.5 x 18m = 81m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Đất nền đường 21 – Quốc lộ 13 cũ
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
Diện tích: 5 x 19.82m = 99.1m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Đất nền