Xây dựng

  • 18406
  • 23/08/2018
  • Post by admin
nhà phố thủ đức, nhà liền kề thủ đức, nhà phố liền kề thủ đức, mua bán nhà thủ đức Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh D12
Địa chỉ: Đường số 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 56m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Nhà phố liền kề văn minh D66 Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh H66
Địa chỉ:
Diện tích: 63m2 - 77,7m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố Thủ Đức D18 Phạm Văn Đồng
Địa chỉ: Đường số 18 Phạm Văn Đồng, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Diện tích: 54 m2, 57m2, 59m2, 63m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh 577
Địa chỉ: Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 57,8 m2 và 59,5 m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh H520
Địa chỉ: Hẻm 520, Khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 50m2 - 86m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh D2
Địa chỉ: Khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: ( Đang cập nhật )
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
nhà phố liền kề Văn Minh D19
Địa chỉ: Đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 100m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
nhà phố liền kề văn minh D17
Địa chỉ: Đường số 17, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 80m2 - 95m2
Tiến độ dự án: Đang triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá ~ 5 000 000 000 VNĐ
nhà phố liền kề văn minh H766
Địa chỉ: Hẻm 766, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 65m2 - 82m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh 740
Địa chỉ: Hẻm 740, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 60m2 - 75m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh H647
Địa chỉ: Hẻm 647, khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 54m2 - 60m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh Đ8 – Thanh Tòng
Địa chỉ: Đường số 8, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 55m2 - 65m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng
Xem chi tiết |
Giá Thương lượng
Nhà phố liền kề Văn Minh Đ6
Địa chỉ: Đường số 6, khu phố 4, phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. HCM
Diện tích: 64m2 - 81m2
Tiến độ dự án: Đã triển khai
Loại Dự án: Nhà phố Xây dựng